સ્ટીલ પ્લેટ

  • સ્ટીલ પ્લેટ

    સ્ટીલ પ્લેટ

    1. સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલ તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ, પુલ, જહાજો અને વાહનોના ઉત્પાદન માટે થાય છે.2. વેધરિંગ સ્ટીલ ખાસ તત્વો (P, Cu, C, વગેરે) નો ઉમેરો સારી કાટ પ્રતિકાર અને વાતાવરણીય કાટ પ્રતિકાર ધરાવે છે, અને તેનો ઉપયોગ કન્ટેનર, ખાસ વાહનોના ઉત્પાદનમાં અને બાંધકામના માળખામાં પણ થાય છે.3. હોટ રોલ્ડ સ્પેશિયલ સ્ટીલ કાર્બન સ્ટીલ, એલોય સ્ટીલ અને સામાન્ય યાંત્રિક બંધારણ માટે ટૂલ સ્ટીલનો ઉપયોગ વિવિધ યાંત્રિક ભાગના ઉત્પાદનમાં થાય છે...